Tömning av dödsbo En erfaren firma för tömning av dödsbo i Stockholm

Ni är varmt välkomna att vända er till oss när ni söker en erfaren aktör för en snabb och väl genomförd tömning av ett dödsbo. Vi har ett brett upptagningsområde och anlitas ofta av kunder i Stockholm, Uppsala och Nynäshamn, men kan även ta oss an uppdrag i angränsande län. Att tömma dödsbo kan vara en svår upplevelse för de anhöriga och vårt arbete bygger på att underlätta för kunden genom ett smidigt och tryggt förfarande. Vi arbetar med respekt för de efterlevande och den avlidnes saker, och vi erbjuder en helhetslösning där vi hjälper till såväl med tömning som bortforsling av bohag och lösöre.

Boka ett kostnadsfritt besök Vi kommer till er adress inför en tömning av dödsbo

När ni tar kontakt med oss bokar vi gärna in ett besök på den adress där arbetet ska utföras. Det första mötet är alltid helt kostnadsfritt för dödsbodelägarna och det ger oss ett bra underlag för att avgöra omfattningen på arbetet. När vi sett över förutsättningarna och diskuterat de moment som ni vill ha hjälp med tar vi fram en kostnadsfri offert. Om ni godkänner kostnadsförslaget påbörjas arbetet med dödsbotömning vid en tidpunkt som passar er.

  Besök inom 48 timmar

  Vi arbetar i en bransch som ställer höga krav på tillgänglighet. För oss är det viktigt att ni som funderar på att anlita oss snabbt får ett utförligt kostnadsförslag. Därför erbjuder vi oss att komma på en inledande kostnadsfri konsultation inom 48 timmar från den första kontakten.

  En firma med internutbildade medarbetare

  När ni anlitar oss för en tömning av dödsbo i Stockholm så vänder ni er till en erfaren aktör. All personal är internutbildad för att arbeta på ett säkert och tidseffektivt sätt. Hos oss tilldelas ni även en kontaktperson som ansvarar för att tömning och bortforsling av dödsboet utförs inom de uppsatta tidsramarna. Projektledaren finns med er genom hela vägen, ett förfarande som brukar uppskattas av våra kunder då det ger trygghet och innebär snabba svar på små såväl som stora frågor.

  Vad säger våra kunder? Vi har bra referenser och omdömen om dödsbotömning

  Jag behövde snabb hjälp med att tömma ett dödsbo inför en försäljning. Killarna som dök upp var punktliga och de tog hand om sakerna på ett bra sätt och blev klara i tid.

  Knut S. Tömning av dödsbo

  Vi uppskattade att företaget sorterade ut föremål som kunde återanvändas och skänkte del till välgörenhet och second hand. Det tyckte vi kändes som ett miljömedvetet agerande!

  Lars, Uppsala Dödsbotömning

  När en anhörig gick bort tog vi hjälp med att tömma och städa bostaden. Kan rekommendera det här företaget å det varmaste. Jag är mycket nöjd med hur snabbt de arbetade och det bemötande som vi fick!

  Lukas Persson Tömning och dödsbostädning

  Vi värnar om miljön vid tömning av dödsbo Ett ständigt pågående miljöarbete

  När ni anlitar oss för tömning av dödsbo får ni hjälp av utbildad personal som tar hand om bohaget på allra bästa sätt. Vi tar ansvar för vår gemensamma miljö och all personal är internutbildad för att sortera det som ska slänga efter ett arvskifte. Våra kunder brukar även uppskatta att vi erbjuder oss att skänka sådant som kan återanvändas till välgörenhet. Tack vare våra kvalificerade personals effektiva arbete kan vi erbjuda ett mycket bra pris för tömning av dödsbo. Ta kontakt med oss så förser vi er med kompletta kostnadsuppgifter och berättar mer om vårt behovsanpassade tjänsteutbud!